หลักการและลักษณะของเครื่องวัดกระแสไหลวน

NEWS

หลักการและลักษณะของเครื่องวัดกระแสไหลวน

หลักการพื้นฐานของ Eddy ปัจจุบันเครื่องวัดคือว่าเมื่อม้วนวัดด้วยไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ใกล้กับคอนดักเตอร์ชิ้นงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยม้วนผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดและระยะของกระแสไหลวนได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติของชิ้นงานเช่นการนำไฟฟ้าการซึมผ่านรูปร่างขนาดและข้อบกพร่อง การกระทำของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของขดลวด ดังนั้นเครื่องมือที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าหรืออิมพีแดนซ์ของขดลวดและตัดสินคุณสมบัติสภาพและข้อบกพร่องของชิ้นงาน คุณสมบัติของ Eddy ปัจจุบันเครื่องวัด การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดกระแสไหลวน

สำหรับกระบวนการตรวจสอบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือการปฏิเสธของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเป็นระยะๆของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ การวัดความหนาของแผ่นโลหะและเคลือบวัสดุประเภทการวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นต้น ข้อดีของ


Eddy ปัจจุบันเครื่องวัดไม่ติดต่อกับชิ้นงานและไม่ต้องใช้ coupling ตัวแทนสามารถดำเนินการที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังสามารถขยายการตรวจสอบระยะไกลและสามารถตรวจสอบพื้นที่แคบและผนังหลุมลึกของชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความไวสูงในการตรวจหาข้อบกพร่องบนพื้นผิวและใกล้พื้นผิว การตรวจหาท่อบาร์และสายเป็นเรื่องง่ายที่จะตระหนักถึงความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพการตรวจสอบอัตโนมัติ มันสามารถประมวลผลผลการทดสอบแบบดิจิตอลและเก็บคัดลอกและประมวลผลข้อมูล

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept