ใบรับรองการลงทะเบียน EMS

NEWS

ใบรับรองการลงทะเบียน EMS

BKN โรงงานได้รับการรับรองการลงทะเบียนของ EMS

ในกระบวนการทั้งหมดของการจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานและที่ทำงาน อุปกรณ์อัตโนมัติอุตสาหกรรมจำกัดสาขาของอุปกรณ์ตรวจสอบ Eddy ปัจจุบันและการประกอบอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของแม่เหล็ก

1).png

  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360