ราย

NEWS

ราย

ชิ้นส่วนรถยนต์ลูกค้ากรณี

BOSCH

ZFFAG.jpg

ท่อเหล็กและลวดกรณีลูกค้า

toshibahitachi

baosteelalstom

greemidea

gdcopperjiuli


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360