งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่อ

NEWS

งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่อ

เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ 2020 ท่ออุตสาหกรรม กระดาษนี้จะแนะนำเกี่ยวกับท่อเหล็กและสาย Eddy ปัจจุบันเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องหลายตัวกรอง Eddy ปัจจุบันเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของท่อเหล็กเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแม่เหล็กแบบพกพา


展会2.jpg


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360