ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการออกแบบเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน

NEWS

ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการออกแบบเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน

การออกแบบเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับช่วงกว้างของงานตั้งแต่สาระสําคัญของวิชาชีพคือการแก้ไขปัญหาทุกด้านดังนั้นนักออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานต้องมีความรู้ ความรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์มากขึ้นวิธีการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญในการออกแบบเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐาน หน้า


การออกแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่องที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาหรือตัดสินใจในการประชุมกับลูกค้าและบริษัท ไม่มีพื้นฐานการออกแบบไม่รวมการออกแบบเชิงประจักษ์หรือการออกแบบนวัตกรรมที่เป็นไปได้หรือความคิดสร้างสรรค์ ล้มเหลวในการตอบสนองการทำงานและความต้องการการผลิต


6 ไม่สามารถลบออกได้ ข้อผิดพลาดหลักในการเลือก8 ข้อผิดพลาดในการเลือกชิ้นส่วนที่สำคัญ มีข้อผิดพลาดร้ายแรงในสูตรและพารามิเตอร์ในการคำนวณ U0E07 และ 9 ขนาดความสูงพิกัดฯลฯมีข้อผิดพลาดที่สำคัญ รบกวน u0e7-11 อย่างจริงจัง ความจุส่วนเกินของอุปกรณ์ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept