การตรวจสอบการปฏิบัติของท่อและท่อในการให้บริการ

NEWS

การตรวจสอบการปฏิบัติของท่อและท่อในการให้บริการ

ศูนย์วิจัยและทดสอบอุปกรณ์พิเศษจีนได้ดำเนินการทดสอบจริงของคอนเดนเสทท่อและท่อไอน้ำสำหรับโรงงานแยกน้ำมันและก๊าซ สองข้อบกพร่องการกัดกร่อนที่พบในการตรวจสอบท่อภายในโดยไม่ต้องเอาชั้นป้องกันและฉนวนกันความร้อน เงื่อนไขสำหรับการถอดชั้นป้องกันและฉนวนกันความร้อน เมื่อเทียบกับผลการทดสอบอัลตราโซนิกข้อผิดพลาดสูงสุดคือ 0.69mm 0.64mm และสามารถตอบสนองความต้องการของมาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรม


  • 3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
    3-102,No.1 Hengyi Road,Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.
  • +86-025-52244360
    Call us on:
    +86-025-52244360